|

Otrzymuj e-mailem oferty pracy podobne do:

Digital Operations Analyst wit...

Digital Operations Analyst with Arabic

Location: Mazowieckie Polska

Cpl Jobs is a part of the larger European recruitment and HR services group, Cpl Resources. We help the greatest talents to develop their careers and enable leading companies on the Polish and European market to find the best professionals.

Great career opportunity has arisen for those who want to develop their career in an American multinational conglomerate corporationWith $30 billion in annual sales, employs 80,000 people worldwide and produces more than 55,000 products has opening for:

Digital Operations Analyst with Arabic

Key responsibilities:

1. Operational coordination and execution of implementation of the FUZE plans and projects through needed Applications/Tools for CEEMEA Countries

This includes:

 • Coordination of the set-up and delivery required FUZE outputs (Corporate Sites, Sub-categories, Landing pages, Webforms, etc.), working with Global/European teams to ensure all deadlines are met, in case of possible delays escalate to appropriate management
 • Meeting tailored output requirements to reflect specific business customer needs
 • Coordinate FUZE Projects through EMEA Jira Systems
 • Create reports needed to execute projects
 • Coordinate FUZE Replications and New Developments for CEEMEA Countries
 • Coordinate FUZE Design Developments through Agencies with appropriate Corporate Standards

2. Coordination and execution of requests from CEEMEA Countries for FUZE Sites Maintenance:

 • Management Jira System or IBM WCM CMS
 • Coordinate the localization and translation of  Site’s content
 • Request new/missing data from the countries for Sites
 • Upload, change and delete FUZE Content via EMEA Jira Ticket or via IBM WCM CMS

3. Represent the interests of CEEMEA Area on Global/European Calls/Meetings/Forums if needed:

4. Train, educate and act as consultant for CEEMEA Countries to ensure all required data is provided in a timely manner to support requested outputs

5. Ensure that

 • KPIs/SLA Set for CEEMEA DRC Team (Customer Experience Pillar) are met
 • Preparation, tracking and reporting all identified FUZE Metrics with improved actions

6. Take part in Planning Sessions

7. Support in deployment of product information management. 

8. Follow and track FUZE Governance Standards across CEEMEA Countries

9. Responsibility to support of other digital activities by Supervisor’s request

10. Sharing of the digital knowledges, best practices with CEEMA DRC Team and CEEMEA Country Digital Leads.

Qualifications:

 • Fluent Arabic and English
 • Polish language would be an asset
 • Minimum 1 year of experience in web analytics and optimization (SEO, UX)
 • Ability to analyze website performance (based on specific KPIs) and brief the development teams on required improvements
 • Master or bechelor degree education preferably in marketing / economy / technical / IT area
 • minimum 2 years experience in business administration of e-marketing or Analyst / IT Data Analyst / IT Project Menager, preferably in eMarketing
 • Experience in participation in project menagment
 • Experience in working in multinatioal environment & matrix structure will be an asset
 • General knowledge in eMarketing, Internet, Intranet
 • Excellent knowledge of Windows, advanced Excel skills
 • Knowledge of web technologies (HTML, Flash, css, etc.)
 • Excellent analytical skills 
 • Ability to derive recommendations based on data mining
 • ability to lead an e-business training 
 • strong interpersonal skills

We offer:

 • employment contract
 • taxi for employees
 • The ability to use your knowledge of foreign language on a daily basis at work
 • Trainings and development tailored to help you achieve your potential
 • Social benefit packages including: private medical care, sport club cards, life insurance
 • Friendly work atmosphere in supportive team in multicultural environment
 • very attractive salary
 • flexible working hours
 • home office 3days per month

If you are interested in this position, please send your resume: dorota.kubiak@cpljobs.pl

APLIKUJ

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Agencja wpisana do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 4061.

www.cpljobs.pl

Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na administrację, przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych przez CPL Jobs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-001, Al. Jerozolimskie 81, REGON 140757022, NIP 527-25-26-500 (dalej: CPL Jobs) w celach związanych z procesami rekrutacji w tym na udostępnienie moich danych przyszłemu pracodawcy na rzecz którego działa CPL Jobs oraz w celu ustalenia warunków przed zawarciem umowy o pracę. Zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych przez CPL Jobs również po zakończeniu rekrutacji w celu przedstawiania kolejnych propozycji zatrudnienia i może być w każdej chwili odwołana. CPL Jobs informuje, że dane mogą być udostępnione innym podmiotom grupy CPL na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie oświadczam, że wszystkie dane, które są włączone do CV i podania o pracę zostały dostarczone do firmy CPL Jobs dobrowolnie i są one prawdziwe. Przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe usunięte zostaną przez CPL Jobs niezwłocznie w sytuacji odwołania przeze mnie zgody, a także w sytuacji gdy nie będzie możliwa aktualizacja moich danych. Firma CPL Jobs poinformowała mnie o prawie wglądu do własnych danych osobowych, oraz prawie żądania ich aktualizacji. Przyjmuję do wiadomości, iż dane potencjalnego pracodawcy zostaną mi udostępnione po zweryfikowaniu przez CPL Jobs kwalifikacji zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych.”

APLIKUJĘ