|

Otrzymuj e-mailem oferty pracy podobne do:

Analityk ds. Polityki Zarządza...

Obserwuj firmęObserwujesz firmęZgłoś ofertęZapisz na koncieZapisz na konciePrześlij znajomemuPrześlij znajomemuPraca w firmie Citi Service CenterPraca w firmie Citi Service Center  Udostępnij Udostępnij
Jesteśmy bankiem, który łączy doświadczenie i najlepsze tradycje polskiej bankowości z nowoczesnym modelem prowadzenia finansów.

Wyznaczamy standardy światowej bankowości dzięki długofalowej strategii wzmacniając naszą obecność na świecie i nieustannie ulepszając relacje z Klientami. Kładziemy nacisk nie tylko na bankowość, ale też na technologie i analitykę.

Nasze podejście do rozwoju jest proste – stwarzamy możliwości i udostępniamy narzędzia rozwojowe, z których pracownicy mogą korzystać w odpowiednim dla siebie czasie, popierając jednocześnie postawę odpowiedzialności za kształtowanie własnej drogi zawodowej.

W Citi Handlowy nie ma sztywno wyznaczonych ścieżek kariery, którymi trzeba podążać – dzięki mobilności zawodowej można startować w procesach rekrutacyjnych w Citi na całym świecie.
Analityk ds. Polityki Zarządzania Ryzykiem
Miejsce pracy: Warszawa, Mazowieckie Polska
ref-code: 17081045
Analityk ds. Polityki Zarządzania Ryzykiem w odniesieniu do detalicznych ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipoteczenie

Biuro Polityki Kredytowej Produktów Detalicznych umiejscowione jest w Pionie Ryzyka Bankowości Detalicznej. Celem działania Biura jest zarządzanie ryzykiem kredytowym produktów detalicznych. W ramach swoich obowiązków pracownicy Biura opracowują i wdrażają zasady polityki kredytowej, uczestniczą w organizacji procesu kredytowego, weryfikują poprawność stosowania zasad polityki, definiują wymagania funkcjonalne dla narzędzi wspierających proces podejmowania decyzji kredytowych,  sprawują nadzór merytoryczny nad wytycznymi w zakresie wycen nieruchomości przyjmowanych przez Bank na zabezpieczenie, analizują zachowanie portfeli i wprowadzają rozwiązania w odpowiedzi na zidentyfikowane trendy. Biuro ściśle współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi Banku w zakresie realizacji polityki kredytowej oraz tworzenia strategii biznesowej dla detalicznych produktów kredytowych.

Zakres kluczowych obowiązków:
 • Współudział w opracowaniu i wdrażaniu zasad polityki kredytowej oraz zasad organizacji procesu kredytowego w odniesieniu do detalicznych ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie.
 • Odpowiedzialność za opracowanie wytycznych w zakresie wyceny nieruchomości przyjmowanych jako zabezpieczenie, definiowanie zasad organizacji procesu w zakresie ustanawiania zabezpieczeń. 
 • Bieżąca analiza struktury i jakości portfela kredytowego zabezpieczonego hipotecznie oraz przygotowywanie informacji zarządczej.
 • Prowadzenie analiz dotyczących rynku nieruchomości mieszkaniowych, formułowanie wniosków na ich podstawie.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Pionu Ryzyka Bankowości Detalicznej oraz pozostałymi jednostkami Banku w ramach realizacji polityki kredytowej i strategicznych wytycznych odnośnie ryzyka kredytowego portfela detalicznych ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie.

Kwalifikacje:
 • Wykształcenie wyższe
 • Wiedza w zakresie wyceny nieruchomości (np. studia podyplomowe, praktyki zawodowe )
 • Min 4 lata doswiadczenia w bankowości w tym min. 2 lata w obszarze związanym z ryzykiem kredytowym.
 • Bardzo dobra znajomość rynku nieruchomości mieszkalnych, zagadnień w zakresie finasowania nieruchomości, rynku kredytowego w Polsce oraz obowiązujących regulacji w zakresie kredytów hipotecznych.
 • Znajomość pakietu MS Office umożliwiająca przygotowanie zaawansowanych analiz, prezentacji i dokumentów. Umiejętność pracy na dużych zbiorach danych.
 • Bardzo wysokie zdolności komunikacyjne, umożliwiające prowadzenie dyskusji w ramach całego Banku.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Oferujemy:
 • Stanowisko dające możliwość wykazania się inicjatywą i kreatywnością w realizacji powierzonych zadań.
 • Możliwość wywierania realnego wpływu na kształt zasad polityki kredytowej i organizację procesu kredytowego dla detalicznych kredytów hipotecznych
 • Możliwość pozyskania dogłębnej wiedzy w zakresie wszelkich aspektów związanych z zarządzaniem produktami hipotecznymi.
 • Pracę w dynamicznym środowisku, w zgranym i wspierającym się zespole
 • Bogaty pakiet socjalny (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie)
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Prosimy o zawarcie w aplikacji klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)."

Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji.
Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych.

www.citihandlowy.pl
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Obserwuj firmęObserwujesz firmęZgłoś ofertęZapisz na koncieZapisz na konciePrześlij znajomemuPrześlij znajomemuPraca w firmie Citi Service CenterPraca w firmie Citi Service Center  Udostępnij Udostępnij

APLIKUJĘ